Müzik ile Gelişim

Canlıların anne karnından başlayarak ölüme kadar olan sürecinde bazı ortak özellikler rahatlıkla gözlenebilir. Her canlının yaşadığı dönemler bir gelişim sürecidir ve bu süreç yaşam boyu devam etmektedir.
Müzik eğitiminin canlıların bütün gelişim safhalarında olumlu etkileri vardır. İnsanların müziksel gelişimi doğum öncesinde başlar ve bütün yaşamı boyunca devam eder. Bebeğin anne karnındayken annesinin kalp atışından ve annesinin dinlediği müziklerden etkilendiği, böylece sese karşı tepkiler verdiği yapılan deneylerle gözlemlenmiştir. Anne karnında başlayan bu deneyimler bebeğin dünyaya gelişi ile birlikte farklı bir ortama taşınır. Bebek yeni geldiği bu ortamda kendisini bir ses dünyasının içinde bulur. Bu ses dünyasına kendisi de sesiyle katılmaya başlar. Çevresine olup biteni ses ile algılar. Kendi isteklerini ve tepkilerini de yine  kendi sesi yoluyla ifade eder. Son yıllarda erken çocukluk dönemindeki müziksel davranışlar üzerine yapılan araştırmalar göstermektedir ki, bebekler çevrelerindeki sesleri kolayca ayırt edebilmekte ve duydukları müziklere türlerine göre tepki verebilmektedirler. Bebeklik dönemindeki müziksel tepkiler zamanla daha karmaşık ve bilinçli tepkilere dönüşerek müzikal davranışlar oluşmaya başlar.Böylece bebeğin sessel ve müziksel gelişim süreci her geçen gün gelişerek ve olgunlaşarak devam eder.

Müzik hem biyolojik hem de sosyal etkileşimimizin bir ürünü, insan gelişiminin gerekli ve tamamlayıcı bir boyutudur. Müziksel gelişme işitme duyusunun var olması ile başlar ve sessel çevre ile etkileşim sonucu şekillenir.
Müzik, gelişim sürecinde insanı yönlendirmekte ve özellikle bilişsel süreçlerde gelişimi olumlu bir biçimde etkilemektedir. Müzik aynı zamanda çocukların sosyalleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Müzik, sınıfları, çocukların kendilerini sosyal, duygusal ve akademik anlamda geliştirebilecekleri mutlu ve pozitif öğrenme ortamlarına çevirir.
Başarılı insanların hayatlarını araştırırsanız büyük bölümünde bir çok sanat dalının etkisini göreceksiniz.Bu etkiler içinde en çok en geniş kapsamlısı ise tabiki müziktir.Müzik kişilere ruh katar,duygu katar,derinlemesine düşünme sağlar ve kişinin kendini daha iyi tanımasını sağlar.Diğer insanlara karşı,doğaya karşı,tüm canlılara karşı bir güzellik ve sevgi katar.

İletişim


Bizi Takip Edin