Kurumumuz, misyon, vizyon ve stratejik amaçları doğrultusunda, yasal mevzuatlar kapsamında, sürekli iyileştirmeyi taahhüt eden Kalite Politikasını aşağıdaki şekilde oluşturmuş ve uygulamaktadır.
Kurumumuz,

  • Tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kalite yönetim sistemi temelinde
  • gerçekleştirilmesini,
  • Sürekli iyileştirmenin eğitim, öğretim ve yönetsel süreçlerde işletilmesini,
  • İç paydaşların eğitim, öğretim ve kalite yönetim süreçlerine katılımının sağlanmasını,
  • Dış paydaşlarla kurumlar arası işbirliği ve etkileşimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını,
  • Tüm faaliyetlerde kaynakların ve zamanın etkin kullanılmasını, yönetimin gerekli kaynakların sağlanmasını,
  • Etkin bir kurumsal risk yönetimi stratejisinin sürdürülmesini,
  • Öğrenci ve velilerin ihtiyaç ve beklentileri ile memnuniyetini en üst seviyede karşılayan çözüm odaklı bir anlayış içinde güvenilir bir eğitim kurumu olmayı,
  • Kalite yönetim sistemi çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen, kalite bilincine sahip kişiler haline gelmeleri için kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi, personel eğitimlerine önem vererek kalite farkındalığının ve bilincinin oluşturulmasını sağlamayı, taahhüt etmektedir