Okulumuzda Kurum İçi Eğitimlerimiz Devam Ediyor

Okulumuzda ilk ara tatilini kurumsal gelişimimize katkı sağlayacak zümre çalışmaları ve seminerler ile devam ettik. Kişisel Eğitim ve Gelişim Uzmanı Tahir Aslan ile birlikte yaratıcı düşünme becerisini geliştirmek için yaratıcı düşünceyi oluşturan önemli prensipleri, bileşenleri ve yaratıcı insanları diğerlerinden ayırt eden karakteristik özelliklerini bilmek ve bunların gerektirdiği davranışları hayata geçirebilmek adına istasyon çalışmaları ve etkinlikler yapıldı. Nitelikli İnsan ve Güçlü Toplum” felsefesiyle kurduğumuz okulumuzda yaşam boyu öğrenme prensibini kurum kültürüne yansıtmamız bizim temel misyonumuzdur. Sadece öğrencilerimiz değil bizler de hayat boyu öğrenme perspektifinden hareketle iş yaşamının gerektirdiği beceri ve yetkinliklerin kazanılmasında örnek olacak bir eğitim kurumu olma yolunda ilerliyoruz.