Güneş Enerji Sistemleri

Güneş   enerjisinin   kullanım   alanları   özel   amaşlara   göre   deǧişebilmektedir. Bu enerjinin kullanımındaki temel amaş, ekonomik rekabet koşullarında fosil yakıtların yerini almasıdır. Güneş enerjisi;

* Konutlarda ve iş yerlerinde,
* Kırsal yörelerde ve tarımsal teknolojide,
* Sanayide,
* Ulaşım araşlarında,
* İletişim araşlarında (radyo, TV, telefon), sinyalizasyon ve otomasyonda,
* Elektrik enerjisi üretiminde enerji isteminin bir kısmının karşılanmasında ve askeri alanda özel amaşlarla kullanılabilir.


Eğitim ve Kariyer İmkânları

Meslek lisesinden sonra "Yükseköğretime Geçiş Sınavı"nda başarılı olanlar lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, rüzgâr santralleri ve güneş santralleri ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler.