Endüstriyel Kontrol ve Arıza Analizi

Endüstrideki otomasyon sistemlerinin yanı sıra internet ile kontrol edilen işyeri ve ev otomasyonu sistemlerinin; kurulum, bakım, onarımını yapan ve çalışır durumda kalmasını sağlayan kişidir.

Temel elektrik-elektronik işlemleri, bilgisayarlı elektronik devre çizimi, bilgisayar programı yazmak, temel el becerisi işlemleri, mikro denetleyici devreleri kurmak, otomatik kumanda sistemlerini kurmak, arıza takibi ve bakımı, bilgisayar ağları ile çalışmak, programlanabilir kumanda sistemlerini kurmak, arıza takibi ve bakımı, internet üzerinden sistem kontrolü, robot sistemlerini kontrol etmek, endüstriyel veri izleme programlarını kullanmak, yabancı dilde süreli yayınları ve internet kaynaklarını takip etmek ve iş organizasyonu yapmak gibi görevleri vardır.