Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bireyin kendini tanıması, anlaması, çevresinde yaşanan olayları fark etmesi ,çevresi ile uyumlu yaşaması  ve kendini gerçekleştirmesini sağlayan sistemli ve profesyonel bir süreçtir.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğüt verme, nasihat etme , problem çözme değildir. Rehberlik ve psikolojik danışmanın hedeflediği en büyük amaç bireyin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır. Rehberlik çalışmaları birey merkezli ve süreklidir.
Rehberlik ve psikolojik danışma iyi bir dinleyici olma, koşulsuz kabul, iyi bir gözlemci olma gibi özellikleri beraberinde getirir. Psikolojik danışma süreci koşulsuz kabul ve saygıyla birlikte empatiye dayalı bir süreçtir.

Rehberlik ve psikolojik danışma öğrencilerin eğitsel, mesleki ve kişisel-sosyal gelişim alanlarına yönelik farkındalık kazandırma, gelişimlerini destekleme, problem çözme becerileri kazandırma, uyum sorunlarıyla baş etme gibi alanlara hizmet eder.
Rehberlik ve psikolojik danışma aynı zamanda kariyer danışmanlığı alanında da bireye destek verir. Bireylerin mesleki karar verme, kariyer gelişimlerini sağlama süreçlerini belirleyen, mesleki kariyer süreçleri içerisinde karşılaştıklarına sorunlara yönelik hizmet verir.

İnsanlar genelde rehberlik ve psikolojik danışma kavramlarını birbirinin yerine veya aynı kavrammış gibi kullanabilirler; oysa psikolojik danışma, rehberlik hizmetlerinin bir bölümünü oluşturur. Rehberlik hizmetleri verilirken psikolojik danışma anlayış ve yaklaşımı temel alınır.

Rehberlik tanımları;

“Rehberlik, demokratik ortam içinde bireyin kapasite ve yeteneklerini en uygun biçimde geliştirmeyi amaçlayan ve uzman kişilerce verilen tüm eğitim programının bir parçası olarak sunulan hizmetlerdir.” (Mortensen ve Schmuller, 1966)
“Rehberlik, seçimler ve uyum yapmada, problem çözmede bir kişinin diğerine verdiği yardımdır.” (Jones, 1963)
“Rehberlik, problem çözebilmesi, bağımsız hale gelebilmesi ve içinde yaşadığı toplumun sorumlu bir üyesi olabilmesi için bireye verilen yardım sürecidir.” (Glanz, 1964)
“Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir.” (Kuzgun, 1992)
“Rehberlik, bireye, kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini kendine en uygun düzeyde geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce verilen psikolojik yardımdır.” (Kepçeoğlu, 2001)

Melike SUCU FİDAN
Okul Rehberlik Öğretmeni

İletişim


Bizi Takip Edin