Yabancı Dil Nedir?

İnsanların kendi doğduğu ülkede konuşulmayan, ancak başka bir milletle iletişim kurmak için öğrenilmesi gereken dile yabancı dil diyoruz. İki yabancı topluluk birbiriyle anlaşabilmek için ya ortak bir dil bilmeli, ya da birbirinin dilinden anlamalıdır. Olaya yalnızca iki toplumun birbirinin söylediğini anlaması olarak bakmak yeterli değildir; yabancı dil öğrenildiğinde o toplumun kültür birikimi, tarihsel gelişimi ve değer yargıları da öğrenilmeye, böylece ilişkiler sağlamlaşmaya başlar. 

Yabancı dil öğrenimi, bireyin kendi kültüründen farklı kültürleri tanımak, o kültürde yaşayan bireylerle iletişim kurmak ve tanımak amacıyla yaşadığı bir süreçtir. Bu süreçte, bireyin konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini edinebilmesi için belirli temel ve ilkeler vardır. Yabancı dil öğrenim sürecinin başarılı olabilmesi için yabancı dil öğretiminin başarı bir şekilde planlaması ve gerçekleşmesi gerekir.

Günümüz dünyası, teknolojinin gelişimiyle birlikte global bir yaşama dönüşmüştür. İnsanların farklı kültürler ve ülkelerle iletişimi önemli ölçüde yüksektir. Böyle bir ortamda anadil haricinde dünyaca kabul görmüş bir dil konuşabilmek kişilerin global trendleri yakalama ve farklı uluslarla iletişimini sağlama noktasında çok önemlidir.
Dünyanın küreselleşmesi ile birlikte farklı milletlerin içine karışan inanlar, ikinci bir dil edinmiş ve çok dilli insanların sayısı artmıştır. Bu değişim hem farklı milletlerin bir arada yaşamasını sağlamış hem de ikinci dil eğitimi ve bu eğitime başlama yaşı gibi konuların tartışılabileceği bir zemin oluşturmuştur.
Yabancı dil eğitiminin erken yaşlarda başlamasıyla o dilin daha sağlıklı öğrenilmesi arasında ciddi bir korelasyon vardır. İnsan beyninin en ensek olduğu, algılamanın, kodlamanın, dilin en etkin şekilde öğrenebildiği yaşların çocukluk yaşları olduğunu tüm bilimsel araştırmalar kanıtlıyor. Bu nedenle kişilerin okul öncesi dönemde dil eğitimine başlıyor olması oldukça doğru bir yaklaşımdır.
Okul öncesi dönem, gelişim alanlarının kritik olduğu bir dönemdir. Dil gelişiminin de büyük bir kısmı bu dönemde gerçekleştiği için bu yaş aralığında verilen doğru dil eğitimi, ilerleyen yaşlarda dil eğitimi alan çocuklar için avantaja dönüşecektir. Bu nedenle ikinci bir dil konuşabilme yetisi olan çocuklar daha avantajlıdırlar.

YABANCI DİLİN ÖNEMİ NEDİR?
Günümüzde yabancı dil bilmenin önemi her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde yabancı dil dersleri ilkokulda başlayıp, yükseköğretime kadar devam etmesine rağmen yabancı dil eğitiminde istenilen başarının elde edilememesi beraberinde yabancı dil eğitiminde kalite sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bir kişinin yabancı dil bilmesi o kişiye her zaman olumlu bir değer kazandırmaktadır. Özellikle ülkemizde, bireyin yabancı dil bilmesi onun iyi bir eğitim almış olduğunun göstergesi olarak görülebilmektedir.
Yabancı dil öğretimine dünyanın her yerinde giderek artan talep, yabancı dil eğitim- öğretimini bizim ülkemizde de, dünyanın diğer ülkelerinde de önemli bir sorun olarak ortaya çıkarmış bulunmaktadır. Günümüzde dil eğitiminin kimi zaman bir baskı aracı olarak kullanılması yadsınamaz. Yabancı dili ana dilin üzerinde bir önemde ele almak yozlaşmaya da yol açabilir. Oysa anadil ve yabancı dil öğretimi dengeli bir şekilde verildiğinde, önemli bir kültürel zenginleşme sağladığı bir gerçektir.
“Bu gün dünya uluslarının birbirlerini anlama, birbirleri ile karşılıklı çok yönlü ilişkiler kurma ihtiyacı, belki de geçmiş yüzyıllardan çok daha fazladır. Bunu başarabilmek için kendi dilini, kültürünü olduğu kadar, değişik yabancı dilleri ve kültürleri de çok iyi bilen insanlara, her düzeyde ve meslekte şiddetle ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın karşılanması ise yabancı dil eğitiminin başarılı bir şekilde gerçekleştirilebildiği bir eğitim sistemi ile mümkün olabilir” (Alpay,1995,s.4).
Türkiye’de örgün eğitimin bütün kademelerinde, okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar her düzeyde yabancı dil öğretimi çabası sürmektedir. Buna ek olarak özel kurslar ve özel Türk ve yabancı öğretmenler de değişik yaş ve mesleklerdeki insanların yabancı dil öğrenme taleplerine cevap vermeye çalışmaktadır. Türk vatandaşlarının yabancı dil öğrenme talepleri yurt içindeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yanı sıra yurtdışındaki kurum ve kuruluşların katkıları ile de karşılanmaya çalışılmaktadır.

İletişim

Bizi Takip Edin